Kosten

Kosten

Loopgroep Grave is géén vereniging en kent geen contributie. Het is alleen een groep enthousiaste lopers die tips uitwisselt en naar de looptechniek kijkt. We vinden het leuk als je komt. Aan- of afmelden hoeft niet. Je komt gewoon! 

Wel bestaat in de Loopgroep het zogenaamde ‘Lief-en leed-potje’ waarin vanuit vrijwillige bijdragen kleine attenties betaald worden voor wie een symbolisch steuntje in de rug nodig heeft. Ook worden de Loopgroep-brede activiteiten uit deze vrijwillige bijdragen betaald, zoals de chocolademelk in december, de einde-winter-afsluiting in april en deelname aan de Kuilenloop in september.

Ken jij een loper die al een tijd geblesseerd is of om een andere reden niet kan lopen? Laat het ons weten via liefenleed@loopgroepgrave.nl of gebruik het contactformulier.

Bijdragen voor het lief-en-leed-potje kunnen worden overgemaakt naar: 
NL96 RBRB 0778 2061 22 t.a.v. Stichting Sportief Grave, o.v.v. “Lief en Leed + jouw voor- en achternaam”.